Полезна информация за проверка на електромера

Потребителите могат да извършват самоотчет на изразходваната енергия, за което трябва да подадат декларация в най-близкия офис на дружеството. Самоотчетът няма задължителен характер и се извършва само по лично желание, който обаче не отменя ежемесечното отчитане на доставчика. Необходимо е да предоставите абонатния номер и съответните показания. Дружеството ще вземе предвид данните и ще фактурира консумираната електроенергия. За ваше улеснение в тази секция може да намерите повече информация как да проверите електромера, както и как доставчиците извършват проверка на място.

Как да разчетем електромера?

Електромерът е точно устройство, което отчита изразходваното количество енергия. Новите електронни електромери имат различни видове модели, но въпреки това те показват една и също информация. Всеки електромер има пломба на доставчика и метрологична.

На дисплея с данните за отчитане се изписва стойността на активната енергия (1) заедно с датата и часа, която се измерва в кВтч. Дневната и нощната тарифа се индикарат съответно със символите Т1 и Т2 (2).  Така потребителят може да следи по коя тарифа се отчита консумираната енергия в дадения момент. Нощнатa тарифа започва от 22 ч. до 6 ч. сутринта (през лятното съответно от 23 ч. до 7 ч. сутринта). Дневната е в останалите часови интервали.  

Проверка на електромера от разпределителните дружества

Ако имате съмнение за неправилно отчитане не електромера, трябва да уведомите доставчика и той ще извърши проверка на място. Проверката се извършва с еталон, специален уред с почти 100 % точност. Той се връзва успоредно с електромера и показва електроенергията и eвентуалното грешно отчитане между 100 % консумирана енергия и данните. Данните се изпращат директно в центъра на доставчика и се обработват. Устройството разполага с бар код четец, с който се маркира кодът на електромера. При всеки един отчет се запаметяват GPS данни къде точно се намира абонатът и се заснемат. Така се гарантира точността и елиминира шансът за манипулиране на данните на измервателните устройства.

Нормално е електромерът да показва плюс, минус 2 % грешка. Ако е извън тези граници, следва процедура по снемане на електромера и коригиране на сметката.

По закон с решение на ДКЕВР, дружествата са длъжни да извършват проверка на електромерите всеки месец. Датите за отчитането се посочени в последната фактура за електроенергия. Ако желаете независима проверка, тя се извършва само от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Също така, дружествата имат право да подменят устройствата, без да предупреждават потребителите. В този случай обаче, доставчикът трябва да издаде констативен протокол с показанията на новия и стария електромер.