Прекъсване заради неплатени задължения

В тази статия ще намерите полезна информация за това при какви условия може да бъде спряно електрозахранването от доставчика. Какъв е срокът за плащане на задълженията? След колко просрочени фактури се спира токът? Как мога да се свържа обратно към електрозахранването? Възможно ли е да се договори разсрочено плащане с доставчиците?

Една от причините да ни бъде спряно електрозахранването е при неизплатени задължения. Доставчикът трябва да докаже, че клиентът тенденциозно не плаща фактурите си за ток. Разбира се то протича при определени условия.

Спирането на електрозахранването се извършва след второто неплатено задължение или ако дължамата сума е поне 155 лв.

Абонатите трябва да получават подробно информация за дължимите суми и сроковете на плащане, описана във фактурите.

Примерна фактура за дължимите суми

 

На извадката от примерната фактура, издадена от доставчика, се вижда информацията относно сроковете на плащане, както и кога ще бъде спряно електрозахранването в случай на неизпълнение на срока. Също така, можем да разберем и стойността на натрупалите се задължения.

Когато сте просрочили заплащането, доставчикът Ви изпраща покана-предизвестие, която гласи, че потребителят трябва да изчисти задължението си в 10 дневен срок. В противен случай предстои изключване на електроснабдяването. Можете да получите телефонно обаждане от оператор.

Важно е да се знае, че след изтичане на 10-дневния срок се начислява лихва. Срокът при небитовите клиенти е 3-дневен (както е случаят на примерната фактура).

Доставчиците предлагат и услугата безплатно смс известяване при просрочване на задължението. Трябва предварително да се регистрирате за тази услуга. Акто сте потребител на ЧЕЗ България, можете да изпратите директно смс с вашия клиентски номер на номер 170077 и ще получите обратен отговор за потвърждение. Клиентите на ЕВН България, трябва да подадат декларация на място. Ако сте клиент на ЕНЕРГО-ПРО, свържете се с тях директно на телефон 0700 161 61.

Ако заплатите задължението, възстановяването на снабдяването се извършва до 12 часа на следващия работен ден. Според новия закон за енергетиката, потребителите не плащат таска за възстановяване на захранването, ако токът им е бил спрян, заради неплатени задължения. В случай, че клиентът не внесе дължимата сума и след изтичане на всички срокове, доставчикът може да предприеме като крайна мярка завеждането на съдебни искове. Преди да бъде заведен съдебен иск обаче, компанията е длъжна да информира потребителят отново за сумата на задължението.

При сериозни затруднения да бъде погасено задължението, може да се преговаря с доставчика за разсрочено плащане. Всеки случай се разглежда индивидуално от компаниите, но по принцип те се стремят към добра комуникация с клиентите и достигане на споразумение. По този начин се избягват усложненията след завеждане на съдебен иск. Имайте предвид, че се начислява лихва при разсроченото плащане.

Клиентът има право да обжалва задължението по фактурата, ако сумата е 50 процента над средната за последните 6 месеца.

Ако имате съмнения относно дължимата сума, трябва да се обърнете директно към вашия доставчик. При съмнение в неизправност на електромера, доставчикът извършва безплатна проверка на място.