Промени в цената на електроенергия

Причините за увеличението на цените на електроенергия в България през последните години се дължат на различни пазарни фактори- световното покачване на цените на изчерпаеми енергийни източници, инвестициите в модернизиране и смяна на електроразпределителните мрежи, както и лошото управление и корупцията на държавните предприятия за производство на електроенергия. Освен това, заради старата електроразпределителна мрежа, около 50% от произведената електроенергия се губи по време на трансформирането и транспортирането в сравнение с ЕС, където загубата е в размер на 30%. Въпреки, че цената нараства за крайния потребител, инвестициите в преносната система се отлагат постоянно, а иновациите в сектора са доста ограничени. Делът на възобновяемите източници остава под средното равнище за ЕС.

В какъв размер е увеличението?

За периода 2008- 2010 г. цената на електроенергия в България рязко расте, в сравнение с другите страни от ЕС, макар че остава една от най-ниските за Европа.

Последните три намаления през 2013 г. и началото на 2014 г. доведоха до свиване на резервите на ДКЕВР, както и натрупването на огромни задължения и загуби от страна на НЕК. Загубите на НЕК за края на 2013 г. достигнаха 400 млн лв. (3 % от БВП на страната).

Така страната ни се нарежда сред 11-те в ЕС с дефицит по отношение на електроенергията. Тези дефицити означават, че приходите от цената за разпределение на електроенергия, която отива при енергийните компании, не са достатъчни. За да се справи с дефицита, правителството на Бойко Борисов реши да увеличи цената с 14 %, което предизвика масови протести и сваляне на правителството.

 

Въпреки покачването на цените, доставчиците се оплакват, че приходите им не стигат за поддръжката на електропреносната система. За това последното увеличение, което влезе в сила от 1 октомври 2014 г. е в размер на 10%.

Увеличение на цената на доставчиците (%)

Доставчик

Дневна тарифа

Нощна тарифа

ЧЕЗ България

9,9 %

9 %

ЕВН България

9,7 %

9,31 %

Енерго-Про

9,8 %

9,5 %

Увеличава се и цената, по която дружествата купуват електроенергия от НЕК- от 114, 10 лв на 125, 32 лв за мегаватчас. Това увеличение ще донесе приходи от 200 млн. лв за националната компания, които нямат да успеят да покрият очакваните загуби за следващите 12 месеца, оценени  на 1 млрд. лв.

Какво е енергийна бедност?

Енергийната бедност у нас е в размер на  65% от населението. Тя е причинена от т.нар. диспропорция между доходите и цените на електроенергията. Това се дължи на факта, че темповете на нарастване на разходите за електроенергия и други енергийни източници са много по-високи от темповете на растеж на доходите. Според данни на Евростат за 2012 г., домакинствата в ЕС са отделяли средно 2,8 % от своя бюджет за електроенергия. В България, този процент е почти 4 пъти по-висок. За 2012 г. българските домакинства са похарчили над 14 % от своите доходи за сметките за ток.

 

Направени са опити за създаване на компенсаторни плащания (чрез социална помощ) за най-уязвимите групи. Наблюденията показват обаче, че тенденциите за бързо нарастване на цените на енергията (и следователно увеличаване на енергийната бедност) са изключително високи и компенсаторните плащания не могат да намалят техния ефект върху нарастването на бедността в страната.

Либерализацията на пазара също ще повиши цените на електроенергия за потребителите,  докато пазарът не се разрастне в условия на конкуренция, за да подобри качеството на услугите и нормализира цените.