Закриване на партида

Потребителите на електроенергия имат право да прекратят договорните им отношения с доставчика. За целта е необходимо да заявят закриване на партидата. Заявлението се подава лично в офисите на дружествата или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Услугата „прекъсване на електрозахранването” се заплаща от потребителя по установен ценоразпис на доставчика. Тя се извършва на място в присъствие на клиента, който трябва да получи протокол и фактура за консумираната енергия до този момент.

При промяна на собствеността, абонатът има задължение да уведоми компанията в писмена форма. В противен случай, задълженията за консумираната енергия ще се трупат на негово име.

Условия и цени на всеки от доставчиците

Ако сте клиент на ЧЕЗ България, е необходимо да уведомите до 30-дневен срок след настъпване на промяна на обстоятелствата. Можете да попълните заявлението онлайн и да го подадете в най-близкия офис на дружеството. Прустановяването по желание на клиента, при директно измерване на електромер, е на стойност 44,48 с ДДС.

При всякакви въпроси или проблеми, може да изпратите имейл на ел. поща  [email protected]  или да се обадите на денонощните телефони 0700 10 010 на цената на градски разговор.

Потребителите на ЕВН България е необходимо да подадат и следната информация заедно със заявлението- точен адрес на обекта, ИТН (номер на измервателна точка), документ за собственост или договор за наем (нотариално заверен), документ за самоличност. Закриването на партидата и демонтажът на електромера се заплаща на стойност 34 лв. с ДДС. Ако желаете, експерт на ЕВН да посети вашия обект през уикенда, се доплаща добавка на стойност 20 лв.

Според договора, който подписвате с ЕВН, клиентът по негово желание може да уведоми писмено за прекратяване на договорните отношения като даде обективни причини за решението. Също така, трябва да посочи датата и часа за демонтирането 7 дни предварително. При демонтиране на електромера и спиране на захранването се отчитат задълженията, които потребителят трябва да изплати същия ден.

За допълнителни въпроси, може да се обърнете към оператор на 0700 1 7777 или да пишете на ел. поща [email protected].

Според чл.25 (1) от договора за продажба на електроенергия с ЕНЕРГО-ПРО, клиентът може да преустанови електрозахранването с писмено известяване и обосновани причини. Той определя датата и часа на демонтирането 15 дни предварително.

За повече подробности, може да се обърнете към оператор на  0700 161 61 или да пишете на ел. поща [email protected].

Updated on