Представяне на ЧЕЗ България

Вече почти 10 години силно присъствие на българския пазар на електроенергия в страната има чешката компания ЧЕЗ. Тя е част от конгломерата ЧЕЗ Груп, с централа в Чехия. Групата се състои от няколко компании, които развиват своята дейност в областта  на електроенергията в Централна и Югоизточна Европа- Румъния, Турция, Словакия, Унгария, Холандия, Германия, Полша.Основната й дейност е производство, търговия и доставка на електро и топлинна енергия и въгледобив.

История и формиране на дружеството

ЧЕЗ стъпва на енергийния пазар в България в края на 2004 г. Дружеството придобива мажоритарен дял (67%) от три електроразпределителни дружества в Западна България – „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София Област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД.Така те се обединяват под шапката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Две години по-късно, ЧЕЗ стратегически се разраства като изкупува дяловете на  „ТЕЦ Варна” ЕАД. Всички те влизат в състава на създадената през 2005 г. компания „ЧЕЗ България” ЕАД, която се занимава с управлението и координацията между дружествата.

Ето и накратко дружествата и тяхната дейност:

  • „ЧЕЗ Електро България” АД е компанията, която снабдява с електроенергия над два милиона потребители в Западна България, включително столицата. От нея 67 % мажоритарен дял има ЧЕЗ с централа Чехия, а останалите  33% се разделят между миноритарни акционери.

  • „ЧЕЗ Разпределение България” АД е дружеството, което отговаря за поддържането на електроразпределителната мрежа.

  • „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД развива дейност с търговия на електроенергия на либерализирания пазар. Дружеството е основано през 2005г., като отново мажоритарен акционер (67% ) е ЧЕЗ, с централа Чехия.

  • „ТЕЦ Варна” ЕАД е втората по големина топлоелектрическа централа в България със 1260 MW мощност.

През 2014 г. „ЧЕЗ България” решава да отпусне средства за подобряване на електроснабдителната инфраструктура в София, която спешно се нуждае от модернизиране. До сега компанията е инвестирала над 771 млн. лева в подобни проекти на обновяване на мрежата и подобряване качеството на услугите и производството. Дружеството инвестира и в политика за развиване на комуникацията между регионите в България, които обслужва. С тази цел е стартиран проектът „Инвестираме в България”, който да бъде насочен към подобряване на качеството на живот на българите, развитието на младите хора в страната и обществения живот, както и за по-висока енергийна ефективност.

Териториална мрежа и обслужване на клиенти

„ЧЕЗ Електро България” АД е лицензиран от ДКЕВР да извършва търговска дейност с електроенергия в 10 административни области в Западна България: Видин, Монтана, Ловеч, Плевен, Враца, Благоевград, София област, София-град, Перник, Кюстендил. Централата се намира в София, на адрес ул. Козлудуй №14.

Ако имате въпроси или се нуждаете от информация, може да се свържете с денонощния център за обслужване на клиенти на  0700 10 010 или по ел. поща: [email protected]. При съмнения за корупция, можете да подадете сигнал на телефонен номер 0800 19 129.

За да създаде по-добра комуникация със своите клиенти, „ЧЕЗ България” създаде две нови институции- „Енергиен Омбудсман“ и Потребителски съвет.

ЧЕЗ е първата компания за електроенергия, която въвежда длъжността „Енергиен Омбудсман“, с цел гарантиране на правата на клиентите и подобряване на качеството на обслужване. Една от най-важните му роли е посредничеството в спорове между абонатите и дружествата на ЧЕЗ Груп.

Ако имате проблем с услугите на ЧЕЗ, може да се свържете директно с изпълняващия длъжността, Радослав Димитров, на телефонен номер: (02) 895 84 50 или на адрес в гр. София, ул. Г.С. Раковски 140.

В допълнение, през 2013 г. е създаден и Потребителски съвет, който да гарантира интересите на потребителите. Те могат активно да участват, заедно с неправителствени организации и външни специалисти. Той спомага за развитието на независима оценка и за изпълняването на енергийната политика на ЕС за издигане на клиента в центъра на вниманието.

Ако желаете да се включите или да се свържете с председателя, Тодор Матев, можете да го направите на телефонен номер: 0700 10 010 или на адрес в гр. София, ул. Г.С. Раковски 140.

Ръководство и управление

Дружествата имат двустепенна система на управление: Надзорен и Управителен съвет.

 
 

 

Цени на електрическа енергия

Битови клиенти:

Начин на измерване

Зони в денонощието

Цена лв/кВтч (без акциз и ДДС ) *

с две скали

дневна

0,13421

 

нощна

0,06077

с една скала

 

0,13421

Небитови клиенти:

Начин на измерване

Зони в денонощието

Цена лв/кВтч *

с три скали

върхова

0,21344

 

дневна

0,13415

 

нощна

0,07839

с две скали

дневна

0,19087

 

нощна

0,08240

с една скала

 

0,16501

* Цените са одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решение Ц-12 от 30.06.2014  за „ЧЕЗ Електро България” АД, считано от 01.10.2014г.

Отзиви на потребители в интернет

 

Здравейте г-н Обудсман! Благодаря за бързия отговор! Съпругът ми посети Ваш офис в провинцията,там предостави поисканите данни и са го уверили ,че всичко с клиентските имена вече е точно. Още веднъж благодаря,ползотворна работа и дано има повече служители като Вас!

Лично аз, съм приятно изненадан от бързината, разбирането на проблема, създаването на организацията и удоволетворен от бързото разрешаване на възникналия проблем от ваша страна! За новосъздаденото звено към ЧЕЗ мога да кажа в случая БРАВО! А на вас лично - БЛАГОДАРЯ!

Важно е тези крадци да бъдат СУРОВО наказани ! Сигурно е, че има и други престъпници, които организират кражба на ток, която ние, коректните българи, плащаме със сметките си. От медиите зависи съдиите да не си затворят очите и да наложат тежки присъди.

Съгласен съм, че във фактурите е налице уведомяване, както и с това, че на практика има не малък период на изчакване. Обаче нямах обяснение защо през лятото е имало уведомяване по телефона, а сега няма!? Оператор от компанията ми поясни, че това не е задължително и се прави избирателно... А аз си го обяснявам; поради факта, че никога до тогавашния момент не е имало забава на плащане са решили, че е редно да се обадят. Втория път обаче са сметнали, че лоялноста на клиента е изчерпана и ще го карат по общия ред... (пак казвам, че аз така си обяснявам нещата)

Нищо не можеш да направиш.Аз съм се занимавал с тия утрепки,що нерви и що писаници бяха и нищо,жалваш се на палача си.Писах и до омбудсмана Гиньо отговори че всичко си било нормално. Въпроса беше нормално ли е да получаваш прогнозна сметка за ток при положение че имаш дигитален електромер от който по-точен няма.