Представяне на ЕВН България

История и формиране на дружеството

Една от основните компании в България за доставяне на електроенергия е „ЕВН”. Дружеството е част от EVN AG, австрийски лидер в областта на електроснабдяването. Създадено през 2005 г., то развива търговска дейност в сферата на разпределението и продажбата на електроенергия. В края на 2007 г., дружеството разширява своята дейност и в сферата на топлоснабдяването. „ЕВН България Топлофикация” въвежда в експлоатация първата когенерационна централа в Пловдив, като инвестицията е оценена на 100 млн. лева. Освен това, „ЕВН България” амбициозно започва и осъществяването на проекти за възобновяеми енергийни източници.

EVN AG изкупува акциите на ЕВН ЕР и ЕВН ЕС, след като държавата решава да продаде своите дялове на Българската фондова борса. Така през октомври 2012 г. тези две дружества са трансформирани съответно в „ЕВН България Електроразпределение”  ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, като еднолични акционерни дружества.

Като резултат се оформя семейството на „ЕВН България”, което се състои от съответните дружества:

  • „ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД е лицензирано дружество, което снабдява абонатите с електроенергия в рамките на регулирания пазар.

  • „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД се занимава с поддържане на електроразпределителната мрежа, пренос и разпределение на територия от близо 42 000 кв. км.

  • „ЕВН България Топлофикация” ЕАД е собственост на EVN AG от 2007 г. Дружеството е лицензирано да извършва два вида услуги- производство на топлинна и електроенергия, както и снабдяване на топлинна енергия за потребителите от гр. Пловдив.

  • „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп” ЕАД е с предмет на дейност търговия на едро и дребно на електроенергия.

  • „Натуркрафт” ЕООД е създадено с цел развиване в областта на възобновяемите енергийни източници в България. През 2011г. дружеството отваря врати на втория фотоволтаичен парк в област Бургас, който има за цел да произвежда електроенергия в размер на 2,4 млн. kWh.

За няколко години са подобрени инфраструктурата и услугите, за което „ EВН България„ влага над 1 милиард лева. През 2012 г. „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД осъществява  и инвестиционна и ремонтна програма на стойност над 128 млн. лева. Благодарение на нея, мрежовите загуби са намалени с 11%, а авариите с 39%. Също така, приоритет в политиката на компанията е и проектът „разумно използване на енергия”, който има за цел да провокира общественото съзнание за енергийна ефективност. Информационните кампании помагат както на битови потребители, така и на бизнеса да получи повече информация и технически съвети за изграждане на енерго-спестяващи инфраструктури.

Дружеството се стреми да бъде лидер на пазара и да предлага иновативни услуги на своите клиенти. От 2012 г. въвежда успешно и своята онлайн услуга (EVN Онлайн плюс), с която потребителите могат да проверяват и заплащат своите задължения в интернет.

Териториална мрежа и обслужване на клиенти

„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД е лицензирано дружество за снабдяване с електроенергия на над 1,5 милиона абоната в 9 административни области в Югоизточна България: Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пловдив, Смолян, Пазарджик.

Седалището и адресът на управление е в гр. Пловдив, ул. "Христо Г. Данов" № 37, телефонен номер: +359 032 627 804, факс: +359 032 631 193, ел. поща: [email protected], интернет страница: www.evn.bg.

В услуга на клиентите са предоставени телефонни номера, на които могат да зададат своите въпроси:

0700 1 7777: ако желаете да получите обща информация, експертна консултация или съвети за енергийна ефективност.

0700 1 0007: можете да  подавате сигнали за аварии и липса на захранване.

0700 1 0207: за да проверите автоматично своята сметка.

Ръководство и управление

„ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД има двустепенна система на управление- Управителен и Надзорен Съвет.

Надзорният Съвет има за цел да следи дали Управителния Съвет спазва правомощията си, както и да назначава членовете в състава му.

 
 

Цени на електрическа енергия

 Битови клиенти

Начин на измерване

Зони в денонощието

Цени за енергия лв./ кВтч (без акциз и ДДС)

с две скали

дневна

0,20582

 

нощна

0,11687

с една скала

 

0,20582

Бизнес клиенти

Начин на измерване

Зони в денонощието

Цени за енергия лв./ кВтч (без акциз и ДДС)

с три скали

върхова

0,22126

 

дневна

0,14934

 

нощна

0,08319

с две скали

дневна

0,18130

 

нощна

0,18130

с една скала

 

0,18203

* Цените са одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решение Ц-12 от 30.06.2014, считано от 01.10.2014г.

Отзиви на потребители в интернет

Аз смятам, че качеството на обслужване на клиентите и бързината на приемане на обажданията е значително ефективна. Когато потърсих помощ по телефона, успях да се свържа на 20-тата секунда със сътрудник.

Доволен съм от новата услуга на онлайн проверка на сметката ми.  Така мога във всеки един момент да проверя задълженията си и да платя в интернет без да се разкарвма до някой от офисите им.

Сайтът им е много добър, бързо се ориантирам и мога да получа подробна информация за услугите им.  До сега, не съм имал проблеми с надписване на сметки.

Питаме EVN -защо дневната и нощната тарифа са на една цена?Отговор-ми вие нямате нощна.Защо?- питаме ние.Отговор-Ми на някой хора им е по изгодно да са само дневна О.о WTF??? На някой да му е изгодно да плаща по скъпо???? Ще се запитате -това сериозно ли е?! Абсолютно сериозно е.Установихме го тази сутрин ,като се вгледахме в сметката по обстойно.Направи ни впечатление защото всъщност през деня почти не ползваме ток,а сметката все е голяма.

EVN, Когато направите заплатите на служителите си европейски, тогава ще искате увеличение на цените. И без това печалбата ви е 150%. 150киловата са шменти капели и не стигат за нищо. Ако се отопляваш на ток правиш повече. А тия от ЕВН не се наядоха бе! Толкова е скъп тока, че вече не се издържа.