Представяне на ЕНЕРГО-ПРО

История и сформиране на дружеството

Един от основните лидери на пазара на електроенергия в България е дружеството „ЕНЕРГО-ПРО България”  ЕАД, което стартира своята дейност през 2000 г.  със седалище в град Варна. То е част от енергийната международна компания ЕНЕРГО-ПРО Груп, със централа в Чехия. Конгломератът се развива също така и на енергийните пазари в Турция и Грузия.

В България негова основна характеристика е специализацията в производството на електроенергия от водноелектрически централи. За целта, ЕНЕРГО-ПРО придобива осем ВЕЦ централи на територията на България като инвестира над 70 милиона евро. Така компанията се превръща в най-големия производител на ВЕЦ електроенергия с обща мощност на централите 105 MW.

През 2005 г. е основана и компанията „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги” ЕООД като част от дружеството. Тя придобива бързо лиценз за търговия с електроенергия в рамките на 10 години и се развива, като постоянно се стреми да предлага нови качествени услуги на своите клиенти.

През 2011 г. компанията успява да разшири своя пазарен дял до 21%, благодарение на работата си с бизнес клиенти в сферата на индустрията (металургия, химическа, стъкларска промишленост, търговия, промишлено производство, минно дело и др.), както и лидери на пазара на услугите в страната. Като резултат, компанията се разраства и изкупува дяловете на немската компания Е.ОН в България, която снабдява над 1,1 млн. абоната. Сделката е оценена на 133 млн. евро.

Така компаниите от семейството на ЕНЕРГО-ПРО, които имат лиценз в областта на електроенергията, са следните:

  • „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД- дружество за разпределение на електрическа енергия.

  • „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД - дружество за снабдяване с електрическа енергия.

  • „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги” ЕООД- дружество за търговия с електрическа енергия и координатор на стандартната балансираща група.

През 2012 г. компанията въвежда модела на балансираща група, за което получава лиценз. Като координатор на тази група, ЕНЕРГО-ПРО предоставя на своите клиенти възможността да разпределят разходите между отделните членове в групата. Това позволява на абонатите да се възползват от минимално ниво на разходите за небаланс.

Териториална мрежа и обслужване на клиенти

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД обслужват територия от 30 000 кв. км и покриват 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.

При нужда от информация или помощ, клиентите могат да се възползват от 11 центъра за денонощно консултиране на телефонен номер 0700 161 61. Ако сте бизнес клиент, може да се обърнете към ЕНЕРГО-ПРО специалист на телефон: +359 52 577 770, или по ел. поща на [email protected].

Седалището и адресът на управление на ЕНЕРГО-ПРО се намира в гр. Варна, бул. Владислав Варненчик 258, ел. поща: [email protected], интернет страница: www.energo-pro.bg.

Ръководство и управление

„ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД има двустепенна система на управление, състояща се от Управителен и Надзорен съвет.

 
 

Цени на електрическа енергия

Битови клиенти

Начин на измерване

Зони в денонощието

Цени за енергия лв./ кВтч (без акциз и ДДС)*

с две скали

дневна

0,13837

 

нощна

0,05681

с една скала

 

0,13837

Небитови клиенти

Начин на измерване

Зони в денонощието

Цени за енергия лв./ кВтч (без акциз и ДДС)*

с три скали

върхова

0,26984

 

дневна

0,15639

 

нощна

0,06756

с две скали

дневна

0,19408

 

нощна

0,07307

с една скала

 

0,18182

* Цените са одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране с решение Ц-12 от 30.06.2014, считано от 01.10.2014г.

Отзиви на потребители в интернет

 

Клиент съм на Енерго-Про от една година и до сега токът не беше спирал. Преди 10 дни имахме инцидент, но служители на фирмата веднага  дойдоха и го отстраниха. Дори обезопасиха участиците на електрическата мрежа в квартала.

Подписах договор с Енерго-про и като бизнес клиент мога да кажа, че те предлагат най-добрите оферти. Те са единствените на пазара и които предлагат балансираща група, в коята могат да се разпределят разходите. Така си спестихме доста от сметките.

От Енерго Про ми спряха тока без да ме предупреждават с писмо или по някакъв друг начин. Искам да ги съдя? Мога ли? Какво мога да направя срещу тях?

Във вилната зона на Варна оставяте без електричество деца и възрастни хора за около 20 часа, може ли да ми обясните какво означава "24 часа поддръжка", какво правят дежурните екипи и за какво се плащат тези такси??? Така като гледам, обаче си вдигате цените на тока, без абсолютно никакво притеснение...нещастници...

Получих заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, което не смятам да плащам(няма да влизам в подробности). Приложено е Възражение, което попълних, че не дължа изпълнение на вземането и го датирах и подписах. Много ще бъда благодарен ако някой пострадал ми отговори как да го изпратя в районния съд. Токът ми е откачен от стълб от 2,5 години, и не се поддавам на монополи.

Updated on